Ordinacija

Veliko iskustvo i iskrena želja da se potpuno posveti lečenju internističkih, pre svega kardioloških pacijenata, je  glavni razlog i cilj osnivanja ordinacije Kardio Nova.

Težište rada je stavljeno na kardiologiju i u ovoj ordinaciji se može uraditi kompletna neinvazivna dijagnostika bolesti srca i krvnih sudova:

  • kardiološki pregled
  • ehokardiografija (ultrazvuk srca sa kolor i tkivnim doplerom)
  • holter krvnog pritiska
  • holter EKGa
  • test opterećenja
  • dopler ultrazvuk krvnih sudova vrata, krvnih sudova abdomena (trbušna aorta, bubrežne arterije i vene) i perifernih krvnih sudova (krvnih sudova ruku i nogu)…

Misija

Istinska briga za  pacijenta i individualni pristup svakome, uz upotrebu najsavremenijih  medicinskih procedura i prevencija teških obolenja – jer „bolje je sprečiti nego lečiti“. Na vreme otkrivene bolesti srca se mogu uspešno lečiti kroz dug vremenski period, a infarkt i moždani udar se mogu spečiti  blagovremenim javljanjem lekaru

Vizija

Život bez „šloga“ (moždanog udara) za sve – jer život je kvalitetan dok čovek može sam da brine o sebi

 

Ponosni smo jer smo u 99%  slučaja blagovremenog  javljanja  kod  pacijenata kod kojih je dijagnostifikovana uznapredovala angina pectoris , hipertenzija i aritmija, uspeli da sprečimo pojavu infarkta ili moždanog udara (šloga).

PREVENCIJA podrazumeva kontrolni pregled jednom godišnje za pacijente koji su zdravi, a koji su bilo genetski, bilo načinom  života – „kandidati“ za kardiološka obolenja.